Spolupracujeme

Snažíme se našim klientům poskytnout nejlepší možnou péči. Udržujeme naše vědomosti na nejvyšší úrovni a obtíže klientů se snažíme řešit kolektivně s kolegy z jiných praxí.

Ambulance fyzioterapie a sportu, Opava  http://www.ambulancefs.cz/index.php

Běhkomplex https://www.behkomplex.cz/