Mechanická terapie podle Robina McKenzie

Léčba bolestí zad podle Robina McKenzie je založena čistě na mechanické bázi. Terapeuti, kteří tuto metodu využívají se snaží mírnit obtíže pacienta opakovanými pohyby. Hlavním cílem terapie je najít vhodný pohyb, který by redukoval pacientovy symptomy. Při vhodně zvoleném pohybu by mělo docházet k odblokování segmentu (posunu ploténky na její správné místo), ústupu obtíží v končetinách a návratu pohyblivosti páteře.

Na začátku probíhá vstupní vyšetření na základě, kterého se terapeut pokouší najít směrovou preferenci.  To je pohyb, kterým dochází k redukci bolestí. Vstupní vyšetření je komplexní a terapeut si tak dokáže vytvořit dobrou představu o pacientově pohybové zátěži. Směrovou preferenci se nemusí podařit najít hned při prvním sezení. Terapeut by však k jejímu nalezení neměl potřebovat více než 3 – 5 sezení.

Důležitou součástí léčebného procesu je pacient sám.  Musí se na léčbě aktivně podílet, při blokádách segmentů se doporučuje cvičení co 3 – 4 hodiny.  Cílem této metody je naučit pacienta zvládat své obtíže vlastními silami. Nedílnou součástí je edukace o zátěži ploténky, při různých pohybech. Pacient si pak dokáže lépe problematiku představit a nevhodné pohyby eliminovat. Mezi nejdůležitější součásti autoterapie patří korekce sedu a správné zvedání břemen.

Mechanická terapie je metodou volby pro všechny pacienty, kteří zvažují operativní řešení svých obtíží.

Nejen pacienti s obtížemi páteře mohou profitovat s cvičení dle McKenzie. Metodika se zabývá léčbou i jiných kloubů. Snaží se využívat nejnovějších vědeckých poznatků, např. při léčbě bolestí úponů svalů (tenisový loket, skokanské koleno atd.)

Mgr. Ondřej Smolka

Literatura:

MCKENZIE, Robin. Část A bederní páteř. The McKenzie InstituteInternational. Raumati Beach 5255.

MCKENZIE, Robin. Část B krční a hrudní páteř. The McKenzie InstituteInternational. Raumati Beach 5255, 2014.

MCKENZIE, Robin. Část D Mechanická Diagnostika a Terapie Rozšíření o další postupy – Krční a Hrudní páteř a Horní končetiny. The McKenzie InstituteInternational. Raumati Beach 5255.

MCKENZIE, Robin. Část C Mechanická diagnostika a terapie Rozšíření o další postupy – bederní páteř a dolní končetiny. Raumati Beach 5255.